Dagcentrum Bohets


015/21 17 88 (Mechelen)
015/41 13 45 (Muizen)


Krommestraat 5-7
2800 Mechelen


Leemputstraat 41
2812 Muizen

Wie zijn we?

Het dagcentrum verleent specifieke ondersteuning binnen de Bijzondere Jeugdzorg.

We bieden semi-residentiële hulp aan jongeren en hun gezin in een problematische leefsituatie.

We werken met jongeren van 6 tot 17 jaar die in Mechelen of randgemeenten wonen.

De jongere en zijn gezin kunnen via een consulent van de jeugdrechtbank of van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg naar ons worden doorverwezen. Ook huisartsen of medewerkers van andere diensten zoals Centrum voor Leerlingenbegeleiding, Kind en Gezin, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, Centrum Algemeen Welzijnswerk, ….. kunnen rechtstreeks een jongere aanmelden. Als een jongere zelf hulp wil vragen, kan dat via één van deze diensten.


De gezinnen hebben te kampen met een veelheid aan problemen die op een complexe manier op elkaar inwerken. We bieden twee modules aan: contextbegeleiding en dagbegeleiding in groep.