Dagcentrum Bohets


015/21 17 88 (Mechelen)
015/41 13 45 (Muizen)


Krommestraat 5-7
2800 Mechelen


Leemputstraat 41
2812 Muizen

Visie en missie

Hier vind je terug waar we voor staan...
wat zijn onze waarden, onze visie, en waar gaan we voor!

Visie  

De hulpvraag van de ouders en de jongeren staan centraal binnen de werking. De begeleiding vertrekt van de vragen en de noden van het gezin.

We houden hierbij rekening met de eigenheid van het gezin.

We gaan ervan uit dat de zorg voor de jongeren slechts zinvol is als hun problemen betekenis krijgen in samenhang met de thuissituatie.


Missie

De missie bestaat erin een integrale begeleiding te bieden aan gezinnen in een problematische leefsituatie. Het streefdoel is dat de gezinnen en de jongeren in hun eigen milieu de draagkracht vinden om zelfstandig en op een bevredigende wijze leren om te gaan met interne en externe relaties.