Dagcentrum Bohets


015/21 17 88 (Mechelen)
015/41 13 45 (Muizen)


Krommestraat 5-7
2800 Mechelen


Leemputstraat 41
2812 Muizen

Gezinsbegeleiding

Wij bieden contextbegeleiding aan, waarbij je als geheel gezin kan deelnemen aan deze begeleiding.

De gezinsbegeleiding richt zich op de opvoedings- en relatiemoeilijkheden die het gezin en de jongere in zijn gezin ervaren. In eerste instantie is het belangrijk om aan een vertrouwensrelatie te werken waarin ouders en hulpverleners partners zijn.

De begeleiding gebeurt vooral door middel van gesprekken aan huis of in het dagcentrum. We gaan een overeenkomst aan waarin de punten, waaraan het gezin wil werken, beschreven staan. Dit noemen we een handelingsplan.
Afhankelijk van het begeleidingsdoel, de fase in het hulpverleningsproces en het probleem, werken we met verschillende settings: ouders alleen, ouders met kinderen, man/vrouw met ex-partner, andere hulpverleners of diensten.
De aard en de intensiteit van de problematiek bepalen de frequentie van de gesprekken en eventuele samenwerking met andere diensten.
Minimum om de 14 dagen voorzien we dit door een gezinscontact.
Een vaste contextbegeleider neemt deze gesprekken op zich.